top of page

Όροι & Προϋποθέσεις

1. Εισαγωγή

Ο παρών ιστότοπος www.ingenic.gr (ο “Ιστότοπος”) ανήκει στην εταιρεία "PRIME BIOSCIENCES I.K.E."  με τον διακριτικό τίτλο PRIME BIOSCIENCES, (εφεξής η “Εταιρεία” ή “εμείς”). Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης, καθώς και την Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies του Ιστότοπου, προτού επισκεφθείτε ή κάνετε χρήση του Ιστότοπού μας. Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή/και να κάνετε χρήση του Ιστότοπου, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης αυτού, περιλαμβανομένων των Πολιτικών που προαναφέρθηκαν. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, παρακαλείστε όπως εγκαταλείψετε τον Ιστότοπό μας και απέχετε από τη χρήση αυτού.

 

2. Πεδίο Xρήσης Ιστότοπου

Ο Ιστότοπός μας και τα περιεχόμενά του έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό. Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτού του Ιστότοπου σε χώρες όπου αυτή τυχόν απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη. H Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία ή/και να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τυχόν παρέχει.

3. Περιορισμοί Χρήσης Ιστότοπου

Οι χρήστες του Ιστότοπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, να απέχουν δε από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών, περιλαμβανομένων πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Δεν επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή τα περιεχόμενά του για:

  • Να κάνετε λήψη (πέραν της προσωρινής αποθήκευσης σελίδων) ή να τροποποιείτε τον Ιστότοπο, εν όλω ή εν μέρει.

  • Να παρεμβαίνετε ή να διακόπτετε οποιοδήποτε δίκτυο ή ιστότοπο που τυχόν συνδέεται με τον Ιστότοπό μας ή να αποκτάτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε άλλα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

  • Να παρεμποδίζετε την απόλαυση ή χρήση του Ιστότοπού μας από οποιοδήποτε πρόσωπο.

  • Οποιονδήποτε σκοπό ο οποίος είναι παράνομος.

Επιπλέον απαγορεύεται, σε σχέση με τον Ιστότοπό μας, να κάνετε χρήση:

  • Οποιουδήποτε εργαλείου εξόρυξης δεδομένων/data mining, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων και τεχνολογιών συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.

  • Τεχνικών πλαισίωσης, ώστε να εσωκλείετε τα σήματα, λογότυπα και άλλες εικόνες, διάταξη κειμένου και μορφές που συνιστούν εταιρική μας περιουσία και τις οποίες χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπό μας.

  • Μετα-ετικέτες (meta-tags) ή οποιοδήποτε άλλο κρυφό κείμενο, το οποίο κάνει χρήση του ονόματος ή/και των σημάτων μας.

 

4. Πνευματικά Δικαιώματα

Το συνολικό περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας μας ή τρίτων. Τα περιεχόμενα αυτού του Ιστότοπου δεν μπορούν να αντιγραφούν, παρά μόνο για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας, και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάσετε μέσω διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτού του Ιστότοπου με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα του Ιστότοπου, δίχως την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας μας. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Εταιρείας μας ή τρίτων.

 

5. Σήματα

Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπό μας, οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της Εταιρείας ή τρίτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση ή/και η παραποίηση των σημάτων αυτών, καθώς και οποιουδήποτε υλικού, απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού κλπ. Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας προστατεύει ενεργά και δυναμικά το σύνολο των πνευματικών της δικαιωμάτων.

 

6. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία μας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα ιδιωτικότητας και σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και χρηστών του Ιστότοπού της. Παρακαλείστε όπως μελετήσετε την Πολιτική Απορρήτου καθώς και την Πολιτική Cookies της Εταιρείας μας, οι οποίες έχουν στόχο την ενημέρωσή σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται, καθώς και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των δεδομένων αυτών.

 

7. Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Με την εξαίρεση οποιονδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που εκτίθενται στην Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies της Εταιρείας μας, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς τον Ιστότοπό μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), online φόρμα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η Εταιρεία μας θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ ουδεμία δέσμευση θα έχει ως προς τις πληροφορίες αυτές. Η Εταιρεία μας είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προώθησης των προϊόντων που προσφέρει.

 

8. Ιστότοποι και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Αυτός ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στη Εταιρεία μας. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης. Ομοίως, πρόσβαση στον Ιστότοπό μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στους ιστότοπους τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Εταιρείας μας. Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα, την ποιότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς τους ιστότοπους και ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστότοπο τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στον Ιστότοπο της Εταιρείας μας, δεν σημαίνει ότι η Εταιρεία μας εγκρίνει ή συνιστά ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τους ιστότοπους των τρίτων.

 

9. Αποκλεισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει στον Ιστότοπό της όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο, δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση ούτε δίνει οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα του Ιστότοπού της. Το περιεχόμενο του Ιστότοπού της έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν προορίζεται για τη διάγνωση οποιασδήποτε ιατρικής  κατάστασης και δεν αντικαθιστά της συμβουλή ενός επαγγελματία υγείας. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση ή/και χρήση του Ιστότοπου. Η Εταιρεία δεν παρέχει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ούτε υπόσχεται την καταλληλότητα των αντικειμένων της εμπορίας της για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ορισμένων εκ των αναρτημένων στον Ιστότοπό της προϊόντων. Ούτε η Εταιρεία αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση αυτού του Ιστότοπου, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης ή άλλης ζημίας, που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού του Ιστότοπου ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό του. Ο αποκλεισμός ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον υπολογιστή και εν γένει ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

 

10. Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητη την Εταιρεία, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση αυτού του Ιστότοπου. Ρητά δηλώνεται ότι, σε περίπτωση προσπάθειας δυσφήμισης της Εταιρείας και των προσφερόμενων από αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών, δια οποιουδήποτε μέσου, ηλεκτρονικού (π.χ. ανάρτηση σε blog) ή μη, η Εταιρεία θα λάβει κάθε νόμιμο μέτρο κατά παντός υπευθύνου για την προάσπιση των συμφερόντων της και την αποκατάσταση της εμπορικής της φήμης.

 

11. Περιγραφή Προϊόντων

Η Εταιρεία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής στην περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων  της. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στον Ιστότοπο της Εταιρείας μας.

 

12. Ανήλικοι

Απαγορεύεται η χρήση του Ιστότοπου από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

 

13. Γενικά περί Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης

Εάν κάποιος από τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σαν να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπολοίπων όρων. Η Εταιρεία δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στον Ιστότοπο της Εταιρείας μας. Η Εταιρεία διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό του Ιστότοπού της οποιαδήποτε χρονική στιγμή, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

 

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι εν λόγω Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η εν γένει χρήση αυτού του Ιστότοπου θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που σχετίζεται με τον παρόντα Ιστότοπο είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

15. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή απορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

Ταχυδρομικώς: PRIME BIOSCIENCES I.K.E., Λεμεσού 18, Τ.Κ. 17341, Άγιος Δημήτριος - Αττική, Ελλάδα

Τηλεφωνικώς: (+30) 211 1828 611

Μέσω email: info@primebiosciences.com

Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας το ταχύτερο δυνατό.

bottom of page